Skola för Beröring

GDPR

 

Behandling av personuppgifter

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

 

GDPR (Dataskyddsförordningen) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur organisationer får behandla personuppgifter skärps.

 

Skola för Beröring Ek är personuppgiftsansvarig och åtar sig att skydda och respektera din integritet vid all kontakt och vid all behandling av dina personuppgifter som vi utför.

Säkerhet

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut personuppgifter på digitala kanaler då det inte helt går att skydda från intrång.

Personuppgifter som vi sparar när du anmäler dig till en utbildning är:

Ändamålen med att vi sparar dina personuppgifter är:

Personuppgifter som vi sparar när du anmäler dig till det taktila nätverket är:

Ändamålen med att vi sparar dina personuppgifter är:

Personuppgifter som vi sparar när du köper något från vår interna webshop:

Ändamålen med att vi sparar dina personuppgifter är:

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs av tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.

Utlämning av uppgifter

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tjänsteleverantörer, såsom betalningsförmedlare för att kunna kräva in obetalda fakturor.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Skulle vi behöva ändra i behandlingen av dina personuppgifter så kommer vi att avisera det via e-post direkt till dig.

Radering av uppgifter

När du skriftligt begär utträde ur Skola för Beröring Ek kommer dina uppgifter att raderas ur våra system. Det innebär även att du inte kan få ut kopior på diplom eller kompetensbevis efter utträdet.

Rätt att begära ut information

Du äger rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, under förutsättning att din identitet kan bevisas.

Bilder

Vi publicerar inga bilder på vår hemsida eller i videoproduktioner utan ett samtycke och godkännande från de som går att identifiera på bilderna. Ett skriftligt samtycke upprättas och man kan när som helst upphäva sitt samtycke genom att kontakta oss.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om vår personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss på info@beroring.se
Om du vill bli borttagen ur våra register, så svara “ta bort mig från era register” på detta mail.
Annars godtar du vårt sätt att handskas med dina personuppgifter.

 

För mer information om dataskyddsförordningen, GDPR, hänvisar vi till www.datainspektionen.se