Skola för Beröring

Kontakt

 

Rektor KriStina Persson
E-post: info@beroring.se


Tel: 0723-010853

Majgatan 16, 215 65 Malmö

”Beröring är ett vitalt behov vi har, nästan jämställt med mat och syre”

Kerstin Uvnäs Moberg, läkare och professor med inriktning på oxytocinets helande effekter