Skola för Beröring

Covid-19

 

Skola för Beröring vill klargöra var vi står i frågan om att fortsätta ge eller ta emot kunder under corona-pandemin. Givetvis är det oerhört viktigt att vara extremt noggrann med handhygien och hygien i lokal och att absolut inte arbeta om man känner sig det minsta sjuk. Detsamma gäller kunderna. Det är av största vikt att informera dem om vad som gäller för att du ska ta emot dem: Inga sjukdomssymptom och inga sjuka anhöriga

 

Skolan hänvisar till Socialstyrelsens information som gått ut i deras informationsbrev från Socialstyrelsens hälsoskyddsgrupp:
Brevet grundar sig på frågor och svar som inkommit med anledning av coronaviruscovid-19.

 

Finns det särskilda riktlinjer för yrkesmässig hygienisk verksamhet under rådande pandemi?
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4) om yrkesmässig hygienisk verksamhet gäller och sedvanliga rutiner för hygien och rengöring är tillämpliga.

 

Hållpunkter att tänka på:
Hålla sig uppdaterad och följa den information som Folkhälsomyndigheten ger.
Inte behandla kunder som känner sig sjuka eller har symptom som tyder på covid-19-infektion.
Inte utföra behandlingar om man känner sig sjuk eller har symptom som tyder covid-19-infektion.
Undvika att hälsa på kunder genom att ta i hand.
Se till att även kunder tvättar sina händer innan behandling.
Om en behandling ska utföras i eller i området kring ansiktet bör även ansiktet tvättas innan behandling.

 

Är det ett krav att alla verksamheter ska ha tillgång till handsprit?
Enligt våra allmänna råd bör händerna rengöras och desinfekteras innan man genomför behandling som penetrerar hud eller slemhinna. Som desinfektionsmedel rekommenderas handsprit därför att det är mildare mot huden. Vid brist på tillgång till handsprit kan även andra desinfektionsmedel användas, exempelvis sårtvätt.
För kunder och allmänhet rekommenderar Folkhälsomyndigheten handtvätt med tvål och vatten, för att minska smittspridningen. Om möjlighet till handtvätt är begränsad kan handsprit vara ett alternativ.

 

Behöver man använda munskydd när man arbetar med yrkesmässig hygienisk verksamhet?

Munskydd skyddar inte den som är frisk från covid-19. I vissa dammande verksamheter, t.ex. nagelsalonger kan munskydd användas som skydd för personalen, dessa skyddar dock inte mot virus. Munskydd ska inte blandas ihop med andningsskydd, vilket används i vården av personal som riskerar att smittas av allvarliga sjukdomar. Som nämnts ovan gäller att både verksamhetsutövare och kunder ska stanna hemma om man känner sig sjuk med förkylningssymptom.

Beröringspedagogen och kunden kan tillsammans avtala om ytterligare åtgärder för en trygg behandling.

Taktil Stimulering och mänsklig beröring ger förutom ett starkare immunsystem ökat välbefinnande, livskvalitet och är en livsviktig del av hälsan.