Skola för Beröring

Styrelse

 
I styrelsen för Skola för Beröring sitter dessa fyra personer. Alla jobbar ideellt för skolan och har lite olika uppdrag.

KriStina är rektor och sekreterare. Hon sköter det mesta av skolans kansli, webbshop och är kontaktperson för skolan.
Anna är ordförande och samordnar all verksamhet med föreläsningar, aktiviteter, kommunikation och styrelsens arbete.
Annika är ansvarig för samordning av lärardagar, lärarna och deras utbildningar.
Margareta är kontaktperson och samordnar det Taktila Nätverket.