Skola för Beröring

Erfarenheter och forskning om beröring

 

I Sverige finns över 30 års praktisk erfarenhet av beröringens effekter genom Taktil Stimulering. Dessa stöds av den forskning som finns kring beröring. Bland annat har Kerstins Uvnäs Moberg forskat om Oxytocinets helande effekter, Helena Backlund Wasling om beröringens betydelse för nervsystemets funktion, samt Dr Maria Hernandes-Rief Touch Research Institute i Florida USA som forskat på beröringens betydelse för prematura spädbarn.

Några av de effekterna som beröringen ger är: