Skola för Beröring

Taktila nätverket

 

Skolan har ett nätverk för alla som är utbildade i beröringsmetoden Taktil Stimulering.
När man går utbildningen till beröringspedagog blir man medlem och en del av vårt taktila nätverk. vi fortfarande arbetar med ett bygga upp aktiviteter och mötesplatser i nätverket, kommer det vara kostnadsfritt att vara med i nätverket, till och med 2022.

Tillsammans samlar vi ihop de taktila aktiviteterna runt om i landet, genom regionala träffar, fortbildningar och föreläsningar. Det kan vara lärare, beröringspedagoger, taktilterapeuter eller andra som anordnar aktiviteter inom beröringsområdet. Nätverket har som mål att anordna en nationell föreläsningsdag varje år.

Som medlem i nätverket erbjuds du:

Bli medlem

Margareta Milton Johansson och Anna Thelin är ansvariga kontaktpersoner för skolans Taktila nätverk. De hjälper till att samordna aktiviteter, håller kontakt med er medlemmar och kommer med goda idéer på saker som nätverket vill göra.

Från och med 2021 blir man automatiskt medlem i nätverket som färdigutbildad beröringspedagog. Om du utbildat dig tidigare och vill veta mer eller bli medlem, kontakta gärna Margareta eller Anna, så ordnar dom det.

Margaretas e-post: elisabetmilton65@gmail.com
Annas e-post: anna@adanna.se