Skola för Beröring

Taktilterapeut

 

Många beröringspedagoger vill utveckla sig till en ny roll och bli taktilterapeut. Som taktilterapeut har man fördjupade kunskaper och färdigheter i att planera för, genomföra och utvärdera introduktion av beröringsinsatser och ge Taktil Stimulering. Fördjupade kunskaper är viktiga när man ska individanpassa beröringsinsatser till de särskilda förutsättningar som kan finnas hos en individ. Man får också träna på den taktila färdigheten med struktur och medvetenhet för ökad kvalitet i beröringen.

Många taktilterapeuter arbetar i eget företag och tar emot kunder som vill få Taktil Stimulering.

 

Man kan bli taktilterapeut på tre olika sätt:

Hel utbildning

Taktilterapeututbildningen består av 8 heldagar fördelade över 12 veckor. 

Utbildningen bygger på alla åtta fortbildning ovan, samt ytterligare tre block:

  • Introduktion och visionsarbete för att bli taktilterapeut
  • Att driva eget som taktilterapeut
  • Praktisk examination som taktiltererapeut

 

Blandade digitala och fysiska träffar

Man kan välja att blanda digitala fortbildningar och fysiska träffar och under ca 6-12 månader genomföra alla 11 fortbildningsblocken

 

Samla fortbildningar under längre tid

Vill man bli taktilterapeut under en längre tid, samlar man ihop alla 11 fortbildnignsblocken under maximalt 3 år.

Utbildningsblock som ingår i taktilterapeututbildningen, förutom de övriga åtta fortbildningsblocken som finns för beröringspedagoger

Omfattning:
2 timmar digital föreläsning eller fysisk träff, samt 2-4 timmars eget projektarbete 

 

Mål:
Att få en introduktion till att bli Taktilterapeut, göra en planering för utbildning till färdig Taktilterapeut samt visionsarbete tillsammans med handledare, samt introduktion av teoretiskt och praktiskt projektarbete

 

Innehåll:  
Genomgång av innehåll och upplägg av utbildningen till taktilterapeut

Egen fördjupning och visionsarbete av sin roll som taktilterapeut

Omfattning:
2 timmar digital föreläsning eller fysisk träff, samt 2-4 timmars eget projektarbete

 

Mål:
Få insikt i en terapeutroll utifrån vision och hållbart arbete inom beröringsområdet

 

Innehåll:
Vad som ingår i terapeutens roll och hur man arbetar hållbart som taktilterapeut

Planering och visionsarbete som taktilterapeut

Vad det innebär att driva beröringsfrågor för målgruppen inom sitt arbetsområde

Omfattning:
7 timmar fysisk träff

Mål:
Insikt och samsyn kring det inlämnade teoretiska och praktiska projektarbetet, samt godkänd praktisk examination med helkropp Taktil Stimulering

 

Innehåll:
Genomgång av teoretiskt och praktiskt projektarbete

Praktisk examination