Skola för Beröring

Introduktionskurser

 

I alla tider har man vetat hur viktig beröringen är för människan!

 

Strukturerad beröring av huden ger dokumenterade positiva effekter. Handen kan trösta ett barn som slagit sig, en varsam smekning på kinden ger bekräftelse på att bli sedd, en lugn hand på axeln kan sänka vårt blodtryck. Att bli berörd är livsviktigt.

 

Inom vissa områden kan introduktionskurser för beröringsinsatser anpassade för en viss målgrupp passa bra att börja med. Introduktionskurserna är anpassade utifrån olika målgrupper och tillstånd där beröring kan vara ett bra redskap för att till exempel lindra smärta, vara avslappnande, öka cirkulation och rörlighet, öka inlärningsförmåga och ge ökad livskvalitet.

När man blir äldre sjunker vår naturliga oxytocinproduktion samtidigt som förmågan till självberöring eller beröring av närstående minskar. Enklare beröringsinsatser som en del i vardagen kan ge lugn och ro, ökad rörlighet, bättre näringsintag och minskad smärta. Framför allt ger det ett ökat välbefinnande!

Elderly Care Touch Program är en introduktionsdag som handlar om beröring och närmande, kvalitet i beröring, huden som organ och sinnesorgan, beröringskänslighet, samt kort om forskning. Några praktiska övningar som går att använda i vardagen ingår.

 

Målgrupp: Kontakt- eller resurspersoner för äldre inom omsorg

Omfattning: 7 timmar

Denna metod är anpassad för dem som vill ge beröring till någon i sin närhet. Det kan vara personer med funktionsnedsättning, sjukdom, psykisk ohälsa eller för personer som vill ha en öka livskvalitet och välmående. Deltagarna får ett kort deltagarmaterial med bakgrund och praktiska övningar för beröring till närstående.

Innehåll av kursen är bland annat beröringens betydelse i vardagen, händerna som redskap, riktlinjer inför beröring, huden och dess receptorer, känselsinnet, oxytocinsystemet, samt oljor och hudvård.

 

Målgrupp: Personer som är anhöriga, närstående eller till andra människor som är i behov av beröring.

 

Omfattning: ca 10 timmar, fördelad på 2-4 tillfällen

I kursen ingår information till lärare, personal och föräldrar om Taktil Stimulering, de omsorgspedagogiska effekterna och forskning om beröring. Klassen får en introduktion av en lärare i Taktil Stimulering som berättar om beröringen, visar bilder på bland annat huden och hjärnan, samt diskuterar hur beröringen fungerar. Beröringsläraren demonstrerar rörelserna till Beröring i skolan på en elev. De eleverna som vill arbetar därefter två och två med stöd av beröringsläraren. De som inte vill delta, kan titta på och bli trygga med situationen.

Klassens lärare får ett material som klassen sedan kan arbeta vidare med, gärna integrerat i annan undervisning. Beröringsläraren följer upp efter några veckor.

 

Målgrupp: Lärare och pedagogisk personal som vill arbeta med Beröring i förskola och skola

 

Omfattning:

Beröring är något livsviktigt!
I arbetet med andra människor är närmande och bemötande två viktiga faktorer för att skapa trygghet och tillit i det professionella arbetet där beröringen kan vara ett fantastiskt verktyg.

Kursen ger en introduktion till beröringsinsatser. Vi beskriver bakgrund till beröring och Taktil Stimulering, forskning, effekter av beröringsinsatser och Taktil Stimulering, bemötande, struktur och kvalitet på beröring, beröringskänslighet, huden och dess receptorer och funktion, samt beröring som sinnesträning. Tillsammans diskuterar vi hur introduktion och anpassning av beröring kan ske med gemensam samsyn, samt hur beröring kan vara en del i det omsorgspedagogiska arbetet.

 

Målgrupp: Personer som arbetar med människor som behöver vård, omsorg, assistans eller (re)habilitering.


Omfattning: 8-12 timmar beroende på upplägg

Vill du veta mer om introduktionskurser, kontakta skolan på info@beroring.se eller fyll i följande formulär: