Skola för Beröring

Introduktionskurser

 

I alla tider har man vetat hur viktig beröringen är för människan!

 

Strukturerad beröring av huden ger dokumenterade positiva effekter. Handen kan trösta ett barn som slagit sig, en varsam smekning på kinden ger bekräftelse på att bli sedd, en lugn hand på axeln kan sänka vårt blodtryck. Att bli berörd är livsviktigt.

 

Inom vissa områden kan introduktionskurser för beröringsinsatser anpassade för en viss målgrupp passa bra att börja med. Introduktionskurserna är anpassade utifrån olika målgrupper och tillstånd där beröring kan vara ett bra redskap för att till exempel lindra smärta, vara avslappnande, öka cirkulation och rörlighet, öka inlärningsförmåga och ge ökad livskvalitet.

Beröring är något livsviktigt!
I arbetet med andra människor är närmande och bemötande två viktiga faktorer för att skapa trygghet och tillit i det professionella arbetet där beröringen kan vara ett fantastiskt verktyg.

Kursen ger en introduktion till beröringsinsatser. Vi beskriver bakgrund till beröring och Taktil Stimulering, forskning, effekter av beröringsinsatser och Taktil Stimulering, bemötande, struktur och kvalitet på beröring, beröringskänslighet, huden och dess receptorer och funktion, samt beröring som sinnesträning. Tillsammans diskuterar vi hur introduktion och anpassning av beröring kan ske med gemensam samsyn, samt hur beröring kan vara en del i det omsorgspedagogiska arbetet.

 

Målgrupp: Personer som arbetar med människor som behöver vård, omsorg, assistans eller (re)habilitering.


Omfattning: 8-12 timmar beroende på upplägg

Vill du veta mer om introduktionskurser, kontakta skolan på info@beroring.se eller fyll i följande formulär: