Skola för Beröring

Ester Hellberg

 

Om mig

Arbetar som habiliteringsassistent i ett tvärfackligt team på Vuxenhabiliteringen i Växjö. Jag har 20 års erfarenhet av att möta funktionshindrade i olika behandlingssituationer, både enskilt och i grupp. Utbildad till Beröringspedagog 1995 och är lärare i Taktil Stimulering sedan 2002. Min förhoppning är att kunna sprida beröringens positiva effekter, brobyggandet mellan kropp och själ. Utbildningarna hålls i Växjö. Utbildar Internt i Växjö sjukvård/rehabilitering samt i privat regi.

Kontakt

Ester Hellberg
E-post: ester.hellberg@ltkronoberg.se
Tel: 070-9844311