Skola för Beröring

Lärarutbildning

 

Behovet av lärare ökar i takt med att allt fler kommuner, regioner, skolor och andra verksamheter använder beröringsmetoden Taktil Stimulering. Vi ser att fler och fler verksamheter utbildar sina egna lärare för att få en flexibel och kostnadseffektiv utbildning till beröringspedagog inom den egna verksamheten.

”Att utbilda mig till lärare i Taktil Stimulering gav mig en oerhörd personlig och professionell utveckling. Att få utbilda och handleda mina kollegor gav ett mervärde, både för dem och de individer vi har i vårt dagliga arbete. Dessutom underlättade det vår vardag med bra verktyg”

Utbildning till lärare i Taktil Stimulering

Lärarledd utbildning i 50 timmar fördelade under 7 dagar vid tre tillfällen under ett år. Digitala utbildningspass med uppgifter och handledning tillkommer med ca 30 timmar. Tid tillkommer för egna studier, samt praktiskt projektarbete, ca 140 timmar. Auskultation hel beröringspedagogutbildning ca 80 timmar (9 dagar).

Förkunskaper:

Kontakta skolan så berättar vi mer!

Kursplan

Mål

Läraren har fördjupade kunskaper om beröringens betydelse och hur den påverkar människan, praktisk färdighet med hög kvalitet, samt förmåga att planera för utbildning och lära ut Taktil Stimulering enligt de etiska riktlinjer och behörighet genom avtal som finns med Skola för Beröring.

Följande kunskaper och färdigheter erhålls i utbildningen

Teoretisk del

 • Syfte och mål med lärarutbildningen
 • Kunskap om erfarenheter, studier och forskning om beröring
 • Fördjupade kunskaper om huden, receptorer, hjärnans bearbetning av sinnesintryck, beröringskänslighet, beröringens betydelse för människan
 • Fördjupade kunskaper om etiska riktlinjer, introduktion av beröring, individuella anpassningar och behandlingsupplägg
 • Kunskap om utbildningsupplägg, genomförande av utbildning, leda grupper samt lärarens roll och ansvar, samt presentation av beröring och Taktil Stimulering
 • Samarbete och avtal med Skola för Beröring
  Färdighet och kvalitet i praktiskt arbete med beröringen
 • Praktiska övningar i att själv ge och ta emot beröring
 • Auskultation vid hel beröringspedagogutbildning

Examination

 • Eget projektarbete som grundar sig på litteraturstudier, teoretiska kunskaper och praktiska uppgifter, samt auskultation
 • Ge 10 helkropp Taktil Stimulering, samt 5-8 helkropp Taktil Stimulering med individuella anpassningar utifrån helhetssyn
 • Ta emot 5 helkropp Taktil Stimulering

Intyg

Diplom lämnas efter genomgången godkänd utbildning

Utbildningens omfattning

Utbildningen är totalt ca 300 timmar under ett år, fördelade på:
Lärarledd utbildning i 50 timmar fördelade under sju dagar vid tre tillfällen.

 • Tre inledande utbildningsdagar i september
 • Två uppföljande utbildningsdagar i januari
 • Två avslutande utbildningsdagar i juni

Lärarledda digitala utbildningspass med efterföljande handledning, 4-6 halvdagar fördelade under två terminer, ca 30 timmar
Projektarbete med egna studier, handledning samt praktiskt projektarbete, ca 140 timmar
Auskultation på hel beröringspedagogutbildning ca 80 timmar (nio dagar).

Avtal

Efter genomgången och godkänd lärarutbildning skrivs ett avtal med Skola för Beröring för behörighet att hålla utbildning i metoden Taktil Stimulering. Lärardagar med fortbildning är obligatoriskt att delta på varje år för att behålla sin lärarbehörighet.

Förkunskaper

Beröringspedagog med minst 100 genomförda helkropp Taktil Stimulering

Basmedicinsk utbildning eller liknande utbildning/erfarenhet Fortbildningar:

 • Kvalitetsdagar för utveckling i den praktiska färdigheten med beröring
 • Förutsättningar kvalitet i beröringsinsatser och Taktil Stimulering
 • Huden, hjärnan och nervsystemet – hur de samverkar med beröringsinsatser och Taktil stimulering
 • Oxytocinsystemet och dess samverkan med beröringsinsatser och Taktil Stimulering
 • Journaler som ett verktyg för ökad kvalitet
 • Beröringsinsatser och Taktil Stimulering utifrån en helhetssyn på människan

Fortbildningarna kan genomföras parallell med lärarutbildningen. Är man taktilterapeut uppfyller man alla fortbildningskraven.

Lärare

Lärare godkänd av Skola för Beröring i metoden Taktil Stimulering.