Skola för Beröring

Utbildningar och event

 
Skola för Beröring anordnar utbildningar, fortbildningar, föreläsningar, introduktionskurser och olika slags event. Beroende på vad man är intresserad av att veta mer om så kan man välja på olika aktiviteter i skolans utbud.

Utbildningen till beröringspedagog har genomförts sedan början av 90-talet och håller en mycket hög kvalitet. Vill man arbeta med beröring som ett verktyg i sin verksamhet är det viktigt att veta vad och hur man gör. För att citera professor Kerstin Uvnäs Moberg:

"Beröring är en mycket kraftfull metod"
Uvnäs Moberg
Professor
Proffessor Martin Grunwald berättar att: “Det räcker med enbart beröring för att förändra biokemin i hjärnan, dramatiskt och i en positiv riktning”.
Då förstår man att det är viktigt att ha tillräckliga kunskaper för att veta hur man ska använda beröringen så det fungerar för individens behov och villkor. Alla människor är olika och har man dessutom skador, funktionsnedsättningar, har åldrats eller på något sätt har särskilda behov, så behöver man kunna introducera och anpassa beröringsinsatser på rätt sätt. Vi ska veta vad vi gör när vi lägger handen på en annan individ. Därför är beröringspedogutbildningen grunden för att kunna arbeta med beröring i sitt arbete.
Väl utbildad beröringspedagog finns många olika fortbildningar att välja på för att fördjupa sina kunskaper och sina färdigheter. Vill man utvecklas vidare i sin roll kan man bli både Taktilterapeut och Lärare i Taktil Stimulering.
För er som är lite nyfikna och bara vill veta mer, så erbjuder skolan inspirationsföreläsningar, event och introduktionskurser.
Hitta och läs mer om utbildningar och event i våra två olika kalendrar. Varmt välkommen med din anmälan!