Skola för Beröring

Gunilla Persson

 

Om mig

Jag är leg. sjukgymnast och leg, psykoterapeut med inriktning KBT,
Taktilterapeut och lärare i metoden Taktil Stimulering.

Jag har arbetat som Beröringspedagog sedan 2004 inom äldreomsorgen och handikappomsorgen innan jag började arbeta i psykiatrin. Märkte snabbt att strukturerad beröring är en behandling som hjälper att få ner oro och ångest samt ökar kroppskännedom och ger smärtlindring.

Då kön av patienter blev lång utbildade jag mig år 2011 till lärare i Taktil Stimulering för att kunna sprida denna behandlings metod till fler medarbetare inom psykiatrin. Vi har idag ett nätverk av beröringspedagoger inom både slutenvården, mellanvården och på mottagningarna i Karlskrona och Ronneby som jag handleder för att strukturerad beröring ska få vara ett naturligt inslag i den psykiatriska vården. Utbildar inom Psykiatrin – Ronneby

Kontakt

Gunilla Persson
Mobil: 0733-665862
E-post: gunilla.persson@lt.blekinge.se