Skola för Beröring

Taktil Simulering

 

Taktil betyder beröring. Men benämningen det “taktila sinnet” avser inte enbart beröringen i sig, utan omfattar hela känselsinnet, eller hudsinnet som en del föredrar att kalla det.

 

Taktil Stimulering definieras som en sinnesträning och en metod i daglig omsorg och träning för friskvård och hälsa. Den kan också vara en neuropsykologisk och neurofysiologisk behandlingsform. Genom att medvetet och strukturerat beröra huden aktiveras flera receptorer som via sina nervbanor till hjärnan leder fram till det samordnande systemet – oxytocinsystemet.

 

Effekterna låter inte vänta på sig!