Skola för Beröring

Användningsområden & Så här gör man

 

Behovet av beröring finns hos alla människor för hälsa, välmående och livskvalitet!

Vid sjukdom, skador, funktionshinder och olika former av stress ökar behovet av beröring. Taktil Stimulering har därför anpassats för barn och vuxna med till exempel rörelsehinder, begåvningshandikapp och/eller inom autismspektrat, samt förvärvade hjärnskador efter olyckor, mm. Den är ett viktigt stöd i den palliativa vården.

Taktil Stimulering är också en friskvårdande och förebyggande behandling som används för att få ett ökat välbefinnande.

Beröringsinsatser läggs upp utifrån individens egna behov och förutsättningar för att skapa hälsa och livskvalitet i varje unik situation.

Metoden används bland annat inom: 

 

Så här gör man

Taktil Stimulering är en helkroppsbehandling med strukturerade och medvetna strykningar på huden. Strykningarna följer ett bestämt system för att göra metoden igenkännbar vilket skapar en känsla av säkerhet och trygghet. Behandlingen kan även bestå av olika anpassningar med beröringsinsatser som till exempel olika former av tryck eller att beröringspedagogen håller händerna stilla. Det vanligaste är att man lägger händerna direkt på huden, men för personer med särskilda behov kan man som en introduktion arbeta utanpå kläderna. För strykningar direkt på huden används en kallpressad vegetabilisk olja.
 
Taktil Stimulering används alltid utifrån den enskilde individens behov och villkor. Behandlingen genomförs utifrån en helhetssyn på människan grundad på erfarenhet och forskning.