Skola för Beröring

Beröringspedagog

 

Utbildning till beröringspedagog i metoden Taktil Stimulering erbjuds endast via Skola för Beröring. Utbildningens omfattning är totalt 132 timmar fördelade på 9 kursdagar under ca 15 veckor. Dessa fördelas på:

Under utbildningen ska deltagaren läsa in teoretiska delar, utföra praktiska övningar, samt göra ett eget projektarbete.

Kursplan

Mål

Lära sig beröring i vård, omsorg, (re)habilitering, utbildning, friskvård och hälsa enligt metoden Taktil Stimulering

Följande kunskaper och färdigheter erhålls i utbildningen

Teoretisk del

 • Innebörden av beröring enligt metoden Taktil Stimulering
 • Beröring ur en helhetssyn på människan
 • Etiska principer och riktlinjer
 • Huden och hjärnans utveckling
 • Hudens uppbyggnad och funktion
 • Det taktila sinnet
 • Känselreceptorerna
 • Handen som redskap
 • Övriga sinnesorgan och sinnenas samspel
 • Beröring ur ett neuropsykologiskt och neurofysiologiskt synsätt
 • Forskning kring effekter av beröring
 • Oxytocinsystemet
 • Beröringskänslighet, taktila defensiva reaktioner
 • Känselstörningar
 • Brist på beröring
 • Beröringens betydelse för den empatiska förmågan
 • Beröring som sinnesträning
 • Beröring som en del i omvårdnadsarbetet
 • Beröring som en metod i rehabilitering
 • Dokumentation och beröringsjournaler

Praktisk del

 • Praktiska övningar i att själv ge och ta emot beröring
 • Strykningarnas struktur och kvalité
 • Bemötande, introduktion och anpassning av beröring
 • Avslappningsövningar och koncentrationsövningar
 • Arbetsställningar
 • Utrustning
 • Oljor, musik

Examination

 • Eget projektarbete som grundar sig på teoretiska kunskaper och praktiska uppgifter
 • Praktisk examination
 • Ge 10 helkropp Taktil Stimulering
 • Ta emot 7 helkropp Taktil Stimulering

Intyg

Diplom lämnas efter genomgången godkänd utbildning

Utbildningens omfattning

Totalt 132 timmar fördelade på 9 kursdagar under ca 15 veckor
 • Fem inledande utbildningsdagar
 • Två uppföljande utbildningsdagar efter ca sex veckor
 • Två avslutande utbildningsdagar efter ca 15 veckor
Utbildningen avslutas med ett teoretiskt projektarbete och praktisk examination

Förkunskaper

Önskvärt med utbildning eller erfarenhet från vård, omsorg eller pedagogisk verksamhet, men ej något krav.

Lärare

Lärare godkänd av Skola för Beröring i metoden Taktil Stimulering.