Skola för Beröring

Om skolan

 

Kooperativ förening

Sedan 2014 drivs Skola för Beröring ek, som ett kooperativ av några av de godkända lärare som är anslutna till skolan. Arbetet sker i föreningsform och där en styrelse väljs varje år med uppdrag att utveckla och driva skolans verksamhet på bästa sätt. Utöver styrelsen finns ett kansli som sköter den dagliga verksamheten.

Skolans kansli

Kansliet drivs av KriStina Persson som är rektor för skolan. Du når henne på telefon på vardagar mellan 8.00-17-00.

Svarar ingen kan det bero på att det är någon spännande aktivitet eller behandling på gång.
Då blir du kontaktad så fort det är möjligt.

Ordförande för Skola för Beröring är Anna Thelin och hon arbetar också aktivt med skolans kansli.

Kristina Persson

E-post: info@beroring.se
Telefon: 0723-010853.

Anna Thelin

E-post: anmalan@beroring.se
Telefon: 0704-532815

Lärare

Skolan har ett antal lärare som erbjuder utbildningar och föreläsningar inom beröring och Taktil Stimulering. En del lärare arbetar i egen regi och en del lärare arbetar inom offentlig verksamhet.