Skola för Beröring

MALL – Föreläsning

Datum

februari 7, 2023

Tid

19:00

Plats

   

Beröring för personer med synnedsättning och dövblindhet

En introduktion och kort digital föreläsning om att arbeta
med beröring och Taktil Stimulering med personer som har synnedsättningar och ibland även är döva.

Taktil Stimulering som baseras på en strukturerad och medveten beröring är enkel att arbeta med och stödjer den enskilde individens utveckling och bidrar till välbefinnande. Om den medvetna beröringen sker på rätt sätt kan den bli till stor hjälp för individen.

Föreläsningen tar upp:

  • Vad synnedsättning och dövblindhet innebär
  • Barns synutveckling
  • Konsekvenser av att inte se och att både inte se och höra
  • Beröringens betydelse för dessa personer
  • Hur man introducerar beröring

Medverkande föreläsare

Annika Eriksson är utbildad förskolelärare och speciallärare och har lång erfarenhet av att arbeta som specialpedagog inom specialförskola, särskola och habilitering. Hon har sedan 25 år undervisat Beröringspedagoger inom metoden Taktil Stimulering. Annika har lång erfarenhet av att arbeta med Taktil Stimulering inom särskolan och med barn som har flerfunktionsvariationer.

Birgith Grundberg är utbildad speciallärare med många års erfarenhet av arbete i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och Komvux med särskild utbildning (f.d. Särvux) med olika funktionsvariationer. Har under 25 år utbildat Beröringspedagoger i Sverige och Norden.

Strukturerad beröring ger lugn, avslappning och en ökad kapacitet för hela individen. Den påverkar positivt, både psykologiskt och fysiskt. Forskare Kerstin Uvnäs Moberg säger: ”Beröring är ett vitalt behov vi har, nästan jämställt med mat och syre”.

Skola för Beröring startades 1990 av Gunilla Birkestad och utbildar Beröringspedagoger och Taktilterapeuter inom metoden Taktil Stimulering.

Välkommen till en föreläsning som berör!

Sorry, Event Expired

Plats

Totalt antal platser 10 (10 Left:)

Läs mer

  • februari 7, 2023 19:00 - 20:00
Dela
LÄGG TILL DIN KALENDER