Skola för Beröring

Föreläsning – Taktil Stimulering på Särskolan

Datum

januari 16, 2023

Tid

19:00

Plats

Inbjudan till en digital föreläsning om

Taktil Stimulering på Särskolan

En introduktion och kort föreläsning om att arbeta
med Taktil Stimulering i särskolan och hur det kan underlätta att nå kunskapsmålen.

Taktil Stimulering som baseras på en strukturerad och medveten beröring är enkel att arbeta med och stödjer den enskilde elevens utveckling, bidrar till elevens välbefinnande samt underlättar att uppnå kunskapskraven. Alla elever är unika med olika förutsättningar och behov. Om den medvetna beröringen sker på rätt sätt kan den bli till stor hjälp för den enskilde eleven. Under beröringen av huden tränas elevens sinnen upp. Forskning visar att beröring ökar koncentration och nyfikenhet, att prestationen förbättras och lusten till samspel och kommunikation skapas. Medveten beröring leder dessutom till förbättrad kroppskännedom och bidrar till verklighetsuppfattning.

Tack vare medveten beröring kan vi bidra till att skapa förutsättningar för att uppnå kunskapskraven ifrån läroplanen inom bland annat Kommunikation, Motorik och Verklighetsuppfattning.

Taktil Stimulering kan användas i de mål som sätts upp tillsammans med barn och vårdnadshavare och skola utifrån de enskilda behoven inom områden som till exempel:

  • Kommunikation och samspel
  • Kroppsuppfattning – jaguppfattning och verklighetsuppfattning
  • Sinnesstimulering – möjlighet till samordning av sinnesintryck
  • Stödja olika fysiologiska processer (näringsupptag, smärtlindring, cirkulation)
  • Välbefinnande, ökad livskvalitet

Datum och tid:         måndag 16 januari 2023, kl. 19.00-20.00

Kostnad:                 Föreläsningen är kostnadsfri

Anmälan:                Fyll i formuläret eller skicka din anmälan till anmalan@beroring.se, ange Föreläsning i särskolan
När anmälan är emottagen blir du inbjuden till ett möte i teams, via en länk som skickas till dig.

Medverkande föreläsare

Agnieszka (Agnes) Ptasinski är både leg. lärare och leg. sjukgymnast. Över 20 år har Agnes arbetat både som pedagog inom särskola (inriktning ämne och ämnesområde) och som vårdgivare inom habilitering. Hon utbildar olika personalkategorier till Beröringspedagoger och Taktilterapeuter inom metoden Taktil Stimulering. Agnes har lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med olika funktionsvariationer och på olika utvecklingsnivåer.

Strukturerad beröring ger lugn, avslappning och en ökad kapacitet för hela individen. Den påverkar positivt, både psykologiskt och fysiskt. Forskare Kerstin Uvnäs Moberg säger: ”Beröring är ett vitalt behov vi har, nästan jämställt med mat och syre”.

Skola för Beröring startades 1990 av Gunilla Birkestad och utbildar Beröringspedagoger och Taktilterapeuter inom metoden Taktil Stimulering.

Välkommen till en föreläsning som berör!

 

Sorry, Event Expired

Plats

Totalt antal platser 10 (10 Left:)

Läs mer

  • januari 16, 2023 19:00 - 20:00
Dela
LÄGG TILL DIN KALENDER