Skola för Beröring

Fortbildning för beröringspedagoger – Fördjupning i eget behandlingsupplägg

Datum

februari 15, 2024

Tid

09:00

Plats

Fortbildning för beröringspedagoger

Fördjupning i eget behandlingsupplägg med planering, genomförande och utvärdering – med eget arbete grundat från studie och forskning om beröring!

Mål
Beröringspedagogen ska ha kännedom om bakgrunden till metoden Taktil Stimulering, vilken information, studier och forskning som finns inom området beröring, samt färdighet att själv planera, genomföra, utvärdera och dokumentera beröringsinsatser och behandling med Taktil Stimulering på ett strukturerat sätt.

Innehåll

 • Uppkomsten av Taktil Stimulering
 • Studier och forskning kopplat till beröringsinsatser och Taktil Stimulering
 •  Informationssökning av rapporter, studier och forskning om resultat av beröringsinsatser och Taktil Stimulering
 • Fördjupat praktiskt arbete med planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av behandlingsserie för viss målgrupp
 • Reflektion kring upplevelse att själv ta emot Taktil Stimulering      

Innehåll och uppgifter
Inför fortbildningstillfället kommer du att få förberedande uppgifter:

 • Välja en viss målgrupp/område för fördjupat arbete
 • Välja ut en person inom en viss målgrupp som ska få 10 behandlingar i ett särskilt upplägg
 • Hitta en person som man själv kan få minst tre helkropp Taktil Stimulering

Under fortbildningen:

 • Informationssökning av resultat av studier och forskning
 • Planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av behandlingsserie
 • Få minst tre helkropp Taktil Stimulering
 • Reflektioner tillsammans med gruppen
 • Handledning

Under och efter fortbildningen:

 • Dokumentation och inlämningsuppgifter

Efter avslutad fortbildning och inlämnade uppgifter får du ett intyg på genomförd fortbildning från Skola för Beröring

För kursbestämmelser och villkor, läs mer här

Observera att full närvaro är obligatorisk

Ort Digital fortbildning
Datum Torsdag 15 februari
Torsdag 7 mars
Torsdag 18 april
Tid 9.00-12.00
Pris 2 600 kr exkl moms
Lärare Anna Thelin & KriStina Persson

Sorry, Event Expired

Plats

Totalt antal platser 10
 • Digital fortbildning

Läs mer

 • februari 15, 2024 09:00
Dela
LÄGG TILL DIN KALENDER