Skola för Beröring

Lärarutbildning i Taktil Stimulering

Datum

september 11, 2024

Tid

09:00

Plats

 

Utbildning till lärare i metoden Taktil Stimulering omfattar ca 300 timmar fördelade på sju kursdagar och distansstudier under 1 år.

Dessa fördelas på:
• Tre inledande utbildningsdagar
• Två uppföljande utbildningsdagar
• Två avslutande utbildningsdagar
• Digitala kursmoment med bland annat fördjupning i behandlingsupplägg med eget arbete, samt fördjupat arbete i individuella anpassningar

Under utbildningen ingår teoretiskt projektarbete med egna studier, praktiskt projektarbete med handledning, samt auskultation vid en hel beröringspedagogutbildning.

Förkunskaper:

 • Beröringspedagog med minst 100 genomförda helkropp Taktil Stimulering
 • Basmedicinsk utbildning eller liknande utbildning/erfarenhet
 • Fortbildningar (kan genomföras parallellt med lärarutbildningen)
  • Kvalitetsdagar för utveckling i det praktiska arbetet
  • Förutsättningar för kvalitet i beröringsinsatser och Taktil Stimulering
  • Huden, hjärnan och nervsystemet – hur de samverkar med beröringsinsatser och Taktil Stimulering
  • Journaler som ett verktyg för ökad kvalitet
  • Beröringsinsatser och Taktil Stimulering utifrån en helhetssyn på människan

Mål
Läraren har fördjupade kunskaper om beröringens betydelse och hur den påverkar människan, praktisk färdighet med hög kvalitet, samt förmåga att planera för utbildning och lära ut Taktil Stimulering enligt de etiska riktlinjer och behörighet genom avtal som finns med Skola för Beröring

För mer information om hela utbildningen, kontakta skolan på info@beroring.se

För kursbestämmelser och villkor, läs mer här

Observera att full närvaro är obligatorisk

Ort Malmö
Inledande utbildningsdagar 11-13 september 2024
Uppföljande utbildningsdagar 15-16 januari 2025
Avslutande utbildningsdagar 16-17 juni 2025
Tid: 9.00-17.00
Pris: 26 000 kr exkl. moms
Lärare KriStina Persson & Anna Thelin

Registrera dig nu

Typ:

Antal Totalt

Plats

Totalt antal platser 10
 • Malmö

Läs mer

 • september 11, 2024 09:00
Dela
LÄGG TILL DIN KALENDER