Skola för Beröring

Oxytocin – Utbildning

Datum

mars 25, 2022

Tid

09:00

Plats

Inbjudan till en utbildning om
Oxytocin

Varmt välkommen till en unik utbildning om
oxytocin och beröring, som Skola för Beröring
anordnar med professor Kerstin Uvnäs Moberg.

Utbildningen innebär en möjlighet för dig att ta del av
Kerstin Uvnäs Mobergs unika kunskaper om
välbefinnandets hormon oxytocin och fördjupa din kunskap om detta fascinerande
hormon och hur det påverkar vårt arbete med beröringsinsatser och Taktil Stimulering,
samt hur oxytocin kan vara en viktig faktor i din verksamhet och yrkesroll.

Kursen består av två steg:
• Inläsning av tre böcker skrivna av Kerstin Uvnäs Moberg
• Tre dagar med föreläsningar, interaktion, dialog, frågor samt grupparbeten. Kursen
genomförs fysiskt i Stockholm.

Datum och tid: 25 – 27 mars 2022, kl 09.00-17.00, samt inläsning innan kursen
Plats: Stockholm. Plats meddelas vid anmälan.
Kostnad: 4 400 kr exkl. moms. Kostnad för kurslitteratur ingår ej i
kursavgiften.
Anmälan: På länken: https://forms.gle/zm6BYLCSP3eBWm1GA
Fungerar det inte, så ta kontakt med Anna på: anmalan@beroring.se
Max 30 platser. Senaste anmälan är 15 februari 2022

Anmälningsvillkor: Anmälan är bindande när anmälningsblanketten kommit skolan tillhanda. Inga
återbetalningar görs. Däremot kan du överlåta din plats till annan person.
Ångerrätten enligt lag gäller i 14 dagar från att anmälan kommit skolan tillhanda.

Information om utbildningen
Kvinnors hälsa och fysiologi har varit Kerstin Uvnäs Mobergs specialområde i över 30 år.
Hon är en pionjär inom forskning om oxytocin, välbefinnandets hormon, och var en av de
första att lyfta fram dess psykologiska och fysiologiska effekter under graviditet, amning
och menopaus.

Genom oxytocinutbildningen vill Kerstin nu sprida den enorma kunskap om oxytocinets
läkande effekter som hon besitter och har ägnat hela sitt liv åt. Kerstins vision är att
genom fördjupad kunskap om oxytocin förbättra kvinnors hälsa under olika livsskeden.
Under utbildningen får du bland annat en fördjupad förståelse för oxytocinets roll som ett
läkande system, såväl fysiologiskt som psykologiskt. Hur och var oxytocin bildas
beskrivs i detalj liksom oxytocinets mångfacetterade effekter.
Tillsammans med Kerstin får vi möjlighet att fördjupa kunskapen om hur
beröringsinsatser och Taktil Stimulering hänger ihop med oxytocinsystemet och dess
effekter. Under hela utbildningen finns möjlighet att ställa frågor, dela med sig av
erfarenheter samt diskutera tillsammans. Har du frågor som du vill ska tas upp på
utbildningen får du gärna delge dem vid anmälan.

Innan utbildningen läser man följande böcker
– Närhetens hormon: Oxytocinets roll i relationer
– Lugn och beröring: Oxytocinets läkande verkan i kroppen
– Oxytocin: The Biological Guide to Motherhood

Om Kerstin
Viljan att förstå kvinnors biologi och fysiologi startade när Kerstin Uvnäs Moberg själv
fick barn. Då lämnade hon sin tidigare forskning med inriktning på magtarmkanalens
fysiologi för att i stället börja forska vidare på oxytocinet. Idag är Kerstin Uvnäs Moberg
en världsberömd och populär föreläsare med uppdrag över hela världen. Hon har skrivit
hundratals vetenskapliga artiklar och böcker om oxytocin som har översatts till flera
språk. Hon är också aktiv i olika internationella nätverk som arbetar för att öka kunskapen
om kvinnokroppen under amning, graviditet och förlossning.
Mer information om Kerstin Uvnäs Moberg finns på hemsidan:
www.kerstinuvnasmoberg.se

Välkommen till en utbildning som berör!
Skola för Beröring, Ek

E-post: anmalan@beroring.se
Tel: 0723-01 08 53

Sorry, Event Expired

Plats

Totalt antal platser 10
  • Kristianstad

Läs mer

  • mars 25, 2022 09:00
Dela
LÄGG TILL DIN KALENDER